Vinaora Nivo Slider
 

Nasleduje:

Žiadne udalosti
december 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Rok Mesiac Týždeň Dnes Vyhľadať Prejsť na mesiac

Zápis detí do MŠ na šk.rok 2022/23

Od utorok 03 máj 2022 -  10:00
Do streda 04 máj 2022 - 13:30

Zápis do materskej školy na šk.rok 2022/2023

Zápis do materskej školy Dolnočermánska 57 v Nitre na školský rok 2022/2023 sa bude konať v dňoch 3.5.2022 a 4.5.2022

Zákonný zástupca môže podať žiadosť:

· osobne v budove materskej školy, 3.5.2022 a 4.5.2022, v čase od 10,00 hod. – do 13,30 hod.

Nebude možné pozrieť si triedy, ani zdržovať sa v priestoroch materskej školy dlhšie ako to bude nevyhnutné.

· Pokiaľ nemáte možnosť si vytlačiť žiadosť, bude možné si ju vyzdvihnúť osobne vo vestibule materskej školy.

· Žiadosť musí byť podpísaná oboma rodičmi pokiaľ sú na rodnom liste ( aj rozvedené páry).

· poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy: MŠ Dolnočermánska 57, 94901 Nitra

· e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu konkrétnej materskej školy : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Zákonný zástupca dieťaťa okrem žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy, prikladá potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Kritéria prijímania:

V zmysle školského zákona 245/2008 sa prednostne prijímajú :

· deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné,to sú deti, ktoré do 31.8.2022 dosiahnu päť rokov a ktoré majú trvalý pobyt v spádovej oblasti

· deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania,

Informácie o povinnom predprimárnom vzdelávaní:

· zákonný zástupca dieťaťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2022 má povinnosť prihlásiť dieťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania

· dieťa s trvalým pobytom v meste Nitra bude na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania prednostne prijaté do spádovej materskej školy,

Ostatné podmienky prijatia dieťaťa do MŠ Dolnočermánska 57, Nitra

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do MŠ Dolnočermánska 57, v Nitre, po prijatí všetkých detí, pre ktoré bude od 1.9.2022 školského roku predprimárne vzdelávanie povinné, budú na základe žiadosti zákonného zástupcu do naplnenia kapacity materskej školy prednostne prijaté deti :

· ktoré nedovŕšia do 31.8.2022 vek 5 rokov a zákonný zástupca bude žiadať v školskom roku 2022/2023 o predčasné zaškolenie, pričom predloží so žiadosťou aj písomný súhlas Centra poradenstva a prevencie a dieťa má trvalý pobyt v spádovej ulici

· ktorých súrodenci sú už prijatí do MŠ Dolnočermánska

· ktoré majú osvojené základné hygienické a samoobslužné návyky a sú primerane samostatné – nemá plienky, samostatne sa naje lyžicou, napije z pohára, používa WC, umyje si ruky, oblečie základné časti odevu

· ktoré majú bydlisko v lokalite MŠ Dolnočermánska

· ostatné, v závislosti od voľnej kapacity podľa veku

Spádové materské školy pre jednotlivé časti a ulice mesta Nitra sú určené Všeobecne záväzným nariadením Mesta Nitry č. 7/2021, ktorým sa určuje územie pre spádové materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitry, ktoré je zverejnené na webovom sídle mesta Nitry a jednotlivých materských škôl.

Spád Materskej školy, Dolnočermánska 57, Nitra, Materskej školy, Golianova 1, Nitra, Materskej školy, Novomeského 19, Nitra, Materskej školy, Nedbalova 17, Nitra tvoria ulice: Bajzova, Baničova, Bártfayho, Bottova, Cabajská, Cabanova, Čermánske námestie, Červenova, Čulenova, Dolnočermánska, Elektrárenská, Golianova, H. Meličkovej, Hanulova, Hattalova, Hlboká, Hornočermánska, Hozova, Hurbanova, Inovecká, Jakuba Haška, Jána Galbavého, Jána Mrvu, Jasná, Jedlíkova,Južná, Kavcova, Kostolná, Košická, Kováčikova, Ku skládke, Ľudovíta Čuláka, Matičná, M. S. Trnavského, Michala Lukniša, Mojmírova, Mudrochova, Murgašova, Nedbalova, Nitra, Novomeského, Petzvalova, Podjavorinskej, Poničanova, Potravinárska, Priechodná, Slnečná, Škultétyho, Stodolova, Strieborná, Šípková, Šumavská, Šuranská, Švecova, Tajovského, Tehelná, Ulica Hany Zelinovej, Urbánkova, Veľký Cer, Železničiarska.

Informácia o materských školách v ktorých sú zabezpečené podmienky pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami:

v MŠ Nábrežie mládeže - samostatná trieda pre deti s mentálnym postihnutím

v MŠ Piaristická - samostatná trieda pre deti s poruchami zraku

v MŠ Párovská - pre deti s poruchami sluchu,

v MŠ Nedbalova - pre deti s diabetes

v MŠ Topoľová a MŠ Beethovenova- pre deti s celiakou je zabezpečené diétne stravovanie

Formulár žiadosti je na stiahnutie:

· na webovom sídle materských škôl www.msnitra.org, alebo si formulár môže zákonný zástupca vyzdvihnúť v deň zápisu v materskej škole,

· na webovom sídle mesta Nitry https://www.nitra.sk/Zobraz/Obsah/18125,

Kontaktné údaje a informácie jednotlivých materských škôl:

· https://www.nitra.sk/Zobraz/Obsah/18126, www.msnitra.org,

· Mestský úrad v Nitre, odbor školstva, mládeže a športu

tel. kontakt: 037/ 650 22 76.

 

Späť

 
Prihlasenie